O nás

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby právnickým a fyzickým osobám v oblasti soukromého a veřejného práva. Zaměřujeme se zejména na právo obchodní, občanské, pracovní a trestní. Zastupujeme klienty před soudy všech stupňů, před rozhodčími soudy, jakož i v řízeních vedených správními orgány. Již řadu let spolupracujeme s několika advokátními kancelářemi v České republice, Německu, Rakousku a na Slovensku, jakož i s notáři, daňovými poradci a účetními specialisty, auditory, soudními znalci, patentovými zástupci, soudními exekutory, překladateli a tlumočníky, což nám umožňuje poskytovat klientům komplexní právní servis na profesionální úrovni. Právní služby poskytujeme v českém, německém a anglickém jazyce.